komiksy ekonomiczne


I Ty możesz zostać prezesem

Cele zajęć:

Uczeń:

  1. wymienia ekonomiczne funkcje państwa
  2. wyjaśnia, na czym polegają korupcja i nepotyzm, rozumie ich nieetyczny charakter
  3. podaje przykłady działań państwa mogących wpływać na gospodarkę
  4. ocenia wpływ ingerencji państwa na gospodarkę