komiksy ekonomiczne


Czy przywileje grup zawodowych są sprawiedliwe?

Uczniowie poznają przykłady świadczeń pozapłacowych, jakie mogą otrzymywać pracownicy w sektorze prywatnym oraz w instytucjach i  przedsiębiorstwach w sektorze publicznym. Dowiadują się, kto ponosi koszty takich świadczeń. W trakcie dyskusji oceniają, czy przywileje wybranych grup zawodowych są uzasadnione pod względem społecznym i ekonomicznym.