komiksy ekonomiczne


Płotki

Cele zajęć:

Uczeń:

  1. wymienia czynniki mające wpływ na sukces przedsiębiorstwa
  2. wyjaśnia zasadę 4P
  3. rozumie znaczenie zmian politycznych dla rozwoju gospodarki
  4. charakteryzuje czynniki wpływające na niepowodzenie przedsiębiorstwa
  5. doskonali umiejętność prezentacji własnego stanowiska


https://www.high-endrolex.com/30