komiksy ekonomiczne


Jak nie zmarnować unijnych funduszy?

Uczniowie zapoznają się ze sposobami wykorzystania funduszy europejskich przez Polskę
w okresie 2013 – 2020.  Oceniają przykłady nieudanych inwestycji, sfinansowanych
z funduszy unijnych w latach 2007 – 2013. Analizują błędy, które wpłynęły na niską efektywność inwestycji i formułują wnioski, które pomogą ustrzec się przed marnowaniem unijnych pieniędzy w przyszłości.   https://www.high-endrolex.com/30