komiksy ekonomiczne


Dlaczego warto brać udział w wyborach?

Po lekcji uczniowie powinni:
- wymieniać zasady demokratycznych wyborów
- formułować i przedstawiać argumenty przemawiające za udziałem w wyborach
- podać sposoby zwiększenia frekwencji wyborczej