komiksy ekonomiczne


Pomoc społeczna a dobroczynność.

Uczniowie w trakcie zajęć zastanowią nad problemem funkcjonowania opieki społecznej w Polsce, nad tym jakie są jej cele, nad tym jakie są źródła jej finansowania i jak oceniana jest efektywność tego  systemu. Zastanowią się też nad tym, jakie skutki społeczne przynosi zinstytucjonalizowana pomoc i jaki ma wpływ na stosunek obywateli do filantropii.