komiksy ekonomiczne


Scena polityczna

Zaproponowane ćwiczenia wprowadzają uczniów w zagadnienia  związane
z najważniejszymi zadaniami jakie stoją przed politykami wybieranymi do organów władzy, przede wszystkim Sejmu RP. Wykorzystując komiks Scena polityczna Piotra Koteckiego zastanowią się, w jaki sposób brak ograniczeń w pełnieniu funkcji poselskich wpływa na jakość prac Sejmu i jaki to ma wpływ na życie wszystkich obywateli RP. W czasie zajęć uczniowie poszukają rozwiązań, jak obywatele mogą kontrolować i wpływać na pracę przedstawicieli władzy ustawodawczej.