komiksy ekonomiczne


Dyplom czy wiedza, czyli po co studiujemy?

Po lekcji uczniowie powinni:
- Wskazać mocne i słabe strony polskiego boomu edukacyjnego ostatnich lat
- Wyjaśnić na czym polega związek jakości wykształcenia z karierą zawodową w dorosłym życiu
- Wyjaśnić w jaki sposób jakość wykształcenia społeczeństwa wpływa na rozwój gospodarczy państwa
- Wskazywać czynniki, na które oni sami mają wpływ w budowaniu swojego wykształcenia, a które zależą od polityki państwa.