komiksy ekonomiczne


Służba zdrowia - płatna czy bezpłatna?

Po lekcji uczniowie powinni:
- Wymienić najważniejsze problemy publicznej służby zdrowia i wskazać najważniejsze źródła tych problemów
- Wymienić najczęściej powtarzające się propozycje zmian w publicznej służbie zdrowia i umieć dokonać oceny tych propozycji
- Wiedzieć jakie są argumenty za i przeciw bezpłatnej służbie zdrowia i wyrażać swoje zdanie na ten temat.