komiksy ekonomiczne


Kupuj z głową czyli o czym powinien pamiętać (młody) konsument.

W trakcie zajęć uczniowie poznają pojęcia ekonomiczne związane z pełnieniem roli konsumenta; identyfikują siebie jako konsumenta w prostych sytuacjach życiowych; poznają podstawowe prawa i obowiązki konsumenta oraz instytucje stojące na straży praw konsumenta; wskazują na co powinien zwracać uwagę świadomy konsument podejmując decyzje zakupowe.