komiksy ekonomiczneScenariusze lekcji

Cele zajęć:

Uczeń:

 1. wymienia i charakteryzuje rodzaje pieniądza
 2. omawia funkcje, jakie spełnia pieniądz
 3. wymienia wady i zalety poszczególnych rodzajów pieniądza
 4. wie, czym jest wartość nominalna i realna pieniądza
 5. rozumie pojęcia: inflacja, deflacja, hiperinflacja
 6. wymienia i charakteryzuje rodzaje inflacji

Pliki do pobrania

Scenariusze lekcji

Cele zajęć:

Uczeń:

 1. wymienia ekonomiczne funkcje państwa
 2. wyjaśnia, na czym polegają korupcja i nepotyzm, rozumie ich nieetyczny charakter
 3. podaje przykłady działań państwa mogących wpływać na gospodarkę
 4. ocenia wpływ ingerencji państwa na gospodarkę

Pliki do pobrania

Scenariusze lekcji

Cele zajęć:

Uczeń:

 1. wymienia przyczyny bezrobocia w Polsce
 2. charakteryzuje wybrane rodzaje bezrobocia
 3. podaje przykłady działań mogących ustrzec pracownika przez bezrobociem
 4. wie, w jaki sposób państwo może pomagać zwalczać bezrobocie
 5. rozumie, że bezrobocie jest zjawiskiem stale występującym w gospodarce rynkowej

Pliki do pobrania


https://www.high-endrolex.com/30