komiksy ekonomiczne


Kadencjozaur, czyli co nam po wiecznych politykach?

Zajęcia rozpoczynają się od refleksji na temat kadencyjności, a w zasadzie jej braku
w przypadku pełnienia wielu funkcji pochodzących z wyboru  (np.: posłów senatorów, itp.)
i wpływu tego zjawiska na jakość władzy publicznej w Polsce. W kolejnych ćwiczeniach młodzież samodzielnie wyszukuje argumenty za i przeciw ograniczaniu kadencji posłów, radnych, wójtów, czy prezydentów miast. Podejmuje próbę sformułowania własnych argumentów za i przeciw, i wyrażenia stanowiska w sprawie.  Końcowe ćwiczenia mają zachęcić ucznia do zastanowienia się nad rolą i możliwościami społeczeństwa w ograniczaniu patologii władzy.  https://www.high-endrolex.com/30