komiksy ekonomiczne


Obywatel a urząd skarbowy, czyli prawa i obowiązki polskiego podatnika

W trakcie zajęć uczniowie utrwalają wiedzę, dotyczącą polskiego systemu podatkowego,
w tym znajomość podstawowych rodzajów podatków. Rozważają, dlaczego obywatele muszą płacić podatki.  Dowiadują się, jakie są zadania urzędów skarbowych oraz poznają najważniejsze prawa i obowiązki podatnika.  https://www.high-endrolex.com/30