komiksy ekonomiczne


Między rajem a piekłem (podatkowym) – czyli o polskim systemie podatkowym

W trakcie zajęć uczniowie identyfikują siebie jako podatników, poznają rodzaje podatków, które obowiązują w Polsce, oceniają wpływ podatków na funkcjonowanie różnych podmiotów gospodarczych oraz podejmują próbę zebrania argumentów za i przeciw istnieniu „rajów podatkowych”.