komiksy ekonomiczne


Inwestycje publiczne czy pod publiczkę czyli o wykorzystaniu środków europejskich

W trakcie zajęć uczniowie omawiają skutki członkostwa Polski w  UE, analizując dane statystyczne oceniają wykorzystanie środków unijnych na poziomie kraju regionu, gminy. Uczniowie poznają podział środków unijnych na programy operacyjne w nowej perspektywie finansowania 2014-2020.https://www.high-endrolex.com/30