komiksy ekonomiczne


Poseł - kto to taki?

Ćwiczenia z wykorzystaniem komiksu wprowadzają uczniów
w podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem organów władzy w Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności z obowiązkami posłów na sejm, jako przedstawicieli władzy ustawodawczej. Uczniowie mają okazję zastanowić się, w czym wyraża się demokratyczny charakter państwa i poznać podstawowe prawa obywatelskie. Mają też sposobność do wyrażenia swojego zdania, swojej opinii.