komiksy ekonomiczne


Płaca minimalna- ratunek czy kłopot

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, czym jest płaca minimalna, poznają jej zalety i wady oraz przeanalizują skutki zbyt szybkiego wzrostu płacy minimalnej dla funkcjonowania różnych grup społeczno-zawodowych, w tym dla pracowników, pracodawców, konsumentów, całej gospodarki.