komiksy ekonomiczne


Kontakt

Forum Obywatelskiego Rozwoju
ul. Ignacego Krasickiego 9A
02-628 Warszawa
e-mail: komiksy@for.org.pl

Jakub Przeździecki
Koordynator Projektów 
tel. kom.: 667 290 555
jakub.przezdziecki@for.org.pl

Projekt realizowany przez:
FOR
Fundacja Santander
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań