komiksy ekonomiczne


Będziemy dbać o swoją własność, czyli korzyści z prywatyzacji

Po lekcji uczniowie powinni:
- wiedzieć na czym polega prywatyzacja
- wskazać skutki prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw
- rozumieć, dlaczego proces ten był koniecznym elementem transformacji polskiej gospodarki po 1989 roku
- wskazać korzyści z prywatyzacji dla przedsiębiorstw, pracowników oraz całej gospodarki