komiksy ekonomiczne


Zielona wyspa, czyli perspektywy naszej gospodarki

Po lekcji uczniowie powinni:
- rozumieć pojęcia: PKB, wzrost gospodarczy, recesja
- interpretować dane statystyczne, dotyczące zmian PKB Polski i innych krajów UE
- wskazać czynniki, które umożliwiły wzrost gospodarczy w Polsce
- wymienić najważniejsze bariery rozwoju naszej gospodarki
- określić zmiany, które są konieczne do utrzymania wzrostu PKB Polski   

 https://www.high-endrolex.com/30