komiksy ekonomiczne


Zadłużone państwa u progu bankructwa

Po lekcji uczniowie powinni:
- posługiwać się pojęciami: budżet państwa, finanse publiczne, dochody, wydatki państwa, PKB
- rozróżniać terminy: budżet państwa oraz finanse publiczne
- rozróżniać terminy: deficyt budżetowy oraz dług publiczny
- uświadomić sobie, że źródłem zadłużania się państwa są zbyt wysokie wydatki budżetowe