komiksy ekonomiczne


"Wielorób"

Przywileje dla wybranych, koszty dla nabranych – wszyscy płacimy za przywileje wybranych grup zawodowych.

Scen. G. Janusz, rys. T. Niewiadomski