komiksy ekonomiczne


Wehikuł czasu, czyli co ludzie pamiętają o socjalizmie?

Po lekcji uczniowie powinni:
- wymienić sytuacje, charakterystyczne dla życia codziennego w okresie PRL
- ocenić zjawiska typowe dla gospodarki socjalistycznej
- uświadomić sobie, jakie zmiany nastąpiły w polskim życiu gospodarczym po 1989 roku
- zapoznać  się z wynikami badań opinii na temat polskich przemian po 1989 roku
- posługiwać się argumentami w dyskusji o przemianach ekonomicznych, jakie wydarzyły się w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu  https://www.high-endrolex.com/30