komiksy ekonomiczne


Szary biznes, czyli co hamuje przedsiębiorczość w Polsce.

Po lekcji uczniowie powinnni:
- definiować pojęcie działalności gospodarczej, szarej strefy
- wymieniać trudności związane z prowadzeniem własnej firmy oraz podać propozycje ich rozwiązania
- wskazywać przyczyny istnienia szarej strefy w polskiej gospodarce
- podawać przykłady zjawisk z szarej strefy w gospodarce i poddawać je ocenie