komiksy ekonomiczne


Studia płatne czy bezpłatne?

Po lekcji uczniowie powinni:
- Wiedzieć jakie są argumenty za i przeciw bezpłatnym studiom na uczelniach państwowych
- Wyjaśnić na czym polega związek wykształcenia z karierą zawodową w dorosłym życiu
- Wskazać przykłady, w jaki sposób wykształcenie i jego jakość wpływają na życie jednostek i funkcjonowanie państwa