komiksy ekonomiczne


"Spadek"

Królestwo długu publicznego…

Autor: Maciej Tumanowicz