komiksy ekonomiczne


Socjalizm, czyli gospodarcza droga donikąd

Po lekcji uczniowie powinni:
- Definiować pojęcia: gospodarka socjalistyczna, nacjonalizacja, centralne planowanie, transformacja ustrojowa
- Wskazać na podstawowe różnice pomiędzy gospodarką socjalistyczną a wolnorynkową
- Wymienić i ocenić skutki centralnego planowania dla gospodarki
- Przedstawić na wybranym przykładzie realia życia gospodarczego w PRL
- Formułować własną opinię na temat życia codziennego w PRL   https://www.high-endrolex.com/30