komiksy ekonomiczne


Rynek ma zawsze rację czyli co wpływa na kursy akcji

W trakcie zajęć uczniowie wskazują różne formy inwestowania kapitału, utrwalają

podstawowe pojęcia związane z rynkiem kapitałowym i giełdą papierów wartościowych,

wyjaśniają rolę oraz mechanizm funkcjonowania giełdy papierów wartościowych.