komiksy ekonomiczne


Rozwój Polski po socjalizmie.

Na zajęciach uczniowie, wychodząc od podstawowych informacji o gospodarce z czasów PRL-u,

omówią transformację gospodarczą Polski i dokonają oceny rozwoju gospodarczego na przestrzeni

ostatnich 25 lat.