komiksy ekonomiczne


"Przywileje dla wybranych, koszty dla nabranych!”

"Przywileje dla wybranych, koszty dla nabranych – wszyscy płacimy za przywileje wybranych grup zawodowych."

Autor: Jacek Świdziński