komiksy ekonomiczne


Przychodzi baba do lekarza, czyli o problemach finansów publicznych w Polsce

Po lekcji uczniowie powinni:
- Definiować pojęcia: budżet państwa, finanse publiczne, deficyt budżetowy, dług publiczny
- Wyjaśnić w jaki sposób powstaje deficyt finansów publicznych
- Wymienić sposoby finansowania deficytu publicznego
- Wymienić skutki, jakie dla gospodarki ma długotrwały deficyt
- Prezentować własne zdanie na temat konieczności reformowania finansów publicznych w Polsce

 https://www.high-endrolex.com/30