komiksy ekonomiczne


Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej

Po lekcji uczniowie powinni:
- zapoznać się z najważniejszymi programami unijnymi dla rolnictwa
- wymienić korzyści wynikające z programów pomocowych UE dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich
- omówić przemiany, jakie zaszły na polskiej wsi po akcesji do Unii Europejskiej.