komiksy ekonomiczne


Podatki - ale jakie?

Po lekcji uczniowie powinni:
- umieć zdefiniować pojęcia: fiskalizm, podatek, podatek progresywny, podatek liniowy
- wymieniać i rozróżniać podstawowe rodzaje podatków
- omówić skutki wysokich podatków dla różnych grup obywateli oraz dla całej gospodarki
- uświadomić sobie wady i zalety opodatkowania progresywnego i liniowego
- umieć budować i prezentować argumenty
- umieć wyszukiwać potrzebne informacje w tekście


Poniżej znajdą Państwo link do zamówień komiksów - zestaw 20 szt. dla klasy:

https://for.org.pl/pl/projekty/komiksy-ekonomiczne/formularz-do-zamawiania-komiksow-i-scenariuszy-lekcji/


https://www.high-endrolex.com/30