komiksy ekonomiczne


Oszczędności nie lubią, gdy je trzymacie w skarpecie, czyli jak racjonalnie inwestować

Po lekcji uczniowie powinni:
- wiedzieć, na czym polega oszczędzanie i inwestowanie,
- posługiwać się pojęciami: akcja, obligacja, lokata bankowa, oprocentowanie, fundusz inwestycyjny,
- przypomnieć podstawowe pojęcia związane z rynkiem kapitałowym,
- wskazać najważniejsze sposoby inwestowania środków finansowych,
- umieć podjąć decyzję inwestycyjną w oparciu o przyjęte kryteria