komiksy ekonomiczne


Operacja deregulacja, czyli o uwolnieniu zawodów regulowanych

Po lekcji uczniowie powinni:
- wyjaśniać zależności pomiędzy zbyt dużą ingerencją państwa a rozwojem gospodarczym i funkcjonowaniem różnych podmiotów gospodarczych
- ocenić skutki regulacji i deregulacji zawodów dla poszczególnych podmiotów gospodarczych (pracowników, pracodawców, gospodarki, konsumentów)
- wymieniać czynniki mające wpływ na powodzenie prowadzenia działalności gospodarczej
- umieć współpracować w grupie
- formułować i przedstawiać argumenty i bronić własnego zdania.