komiksy ekonomiczne


Ogólnopolska, regionalna czy branżowa - czy płaca minimalna powinna być zróżnicowana?

Podczas zajęć uczniowie poznają skutki wzrostu płacy minimalnej dla funkcjonowania różnych grup społeczno-zawodowych i całej gospodarki.  Analizując dane statystyczne dotyczące poziomu płacy minimalnej, porównają sytuację Polski na tle innych państwach europejskich. Podejmą próbę wskazania argumentów za i przeciw regionalnego różnicowania minimalnego wynagrodzenia w Polsce.