komiksy ekonomiczne


O sukcesie w biznesie

Po lekcji uczniowie powinni:
- definiować pojęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy
- wymienić cechy i umiejętności osoby przedsiębiorczej
- opisać czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie firmy
- umieć współpracować w grupie