komiksy ekonomiczne


"Marchewka - komiks nieco biurokratyczny"

Dobroć centralnie planowana- czy państwo opiekuńcze wypiera dobroczynność

Autorka: Alicja Plewniok