komiksy ekonomiczne


Które lepsze? – wady i zalety przedsiębiorstw państwowych i prywatnych

Podczas zajęć uczniowie przypominają zadania realizowane przez sektor publiczny, wskazują działy sektora publicznego zatrudniające najwięcej osób. Omawiają wady i zalety podmiotów działających w sektorze publicznym i prywatnym oraz w trakcie dyskusji oceniają, czy i w jakim stopniu państwo powinno ingerować w gospodarkę.