komiksy ekonomiczne


"Królewna śnieżka i siedmiu opiekuńczych krasnoludków”

Dobroć centralnie planowana – czy państwo opiekuńcze wypiera dobroczynność?

Scen. A. Komosa, M. Luziński, rys. P. Karski