komiksy ekonomiczne


Korzystamy czy tracimy na integracji z Unią?

Po lekcji uczniowie powinni:
- formułować i uzasadniać własne zdanie na temat korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej
- wskazywać we własnym otoczeniu przykłady inwestycji zrealizowanych dzięki funduszom unijnym
- znać źródła informacji nt. możliwości korzystania ze środków unijnych przez polskich obywateli, przedsiębiorstwa i instytucje
- odczytywać i interpretować wyniki sondaży opinii publicznej