komiksy ekonomiczne


Gra warta świeczki czyli o tym komu giełda przynosi korzyści

W trakcie zajęć uczniowie poznają podstawowe pojęcia związane z giełdą papierów

wartościowych, wyjaśniają czym zajmuje się giełda papierów wartościowych oraz wskazują

jakie korzyści z jej funkcjonowania odnoszą inwestorzy, spółki i cała gospodarka.