komiksy ekonomiczne


Diabeł tkwi w szczegółach - czyli jak być świadomym konsumentem.

W trakcie zajęć uczniowie poznają prawa konsumenta przy zakupach tradycyjnych oraz zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz instytucje stojące na straży praw konsumenta;  przedstawiają zasady jakich należy przestrzegać zawierając umowy.   https://www.high-endrolex.com/30