komiksy ekonomiczne


Czy to się opłaca? – czyli o efektywnym inwestowaniu.

W trakcie zajęć uczniowie omawiają zasady, którymi należy się kierować podejmując decyzję o inwestowaniu. Oceniają konsekwencje nieefektywnego gospodarowania środkami publicznymi odwołując się do przykładów z własnego otoczenia i całego kraju w tym oceniają sposób wykorzystania środków unijnych.