komiksy ekonomiczne


Czy się stoi czy się leży - dwa tysiące się należy, czyli o epoce pracy w socjalizmie i gospodarce rynkowej

Po lekcji uczniowie powinni:
- wymienić motywy, które skłaniają ludzi do podejmowania aktywności zawodowej
- wiedzieć, na czym polega etyka pracy
- rozumieć, dlaczego pracownicy w PRL nie przestrzegali zasad etyki pracy
- wymienić etyczne zachowania pracowników we współczesnej gospodarce rynkowej
- rozumieć znaczenie przestrzegania zasad etycznych dla przedsiębiorstwa i samych pracowników