komiksy ekonomiczne


Co przeszkadza biznesowi?

Po lekcji uczniowie powinni:
- definiować pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, wymiaru sprawiedliwości
- wymieniać trudności, szczególnie prawne, związane z prowadzeniem własnej firmy oraz podać propozycje ich rozwiązania
- wyjaśniać zależności pomiędzy jakością prawa a rozwojem gospodarczym i funkcjonowaniem różnych podmiotów gospodarczych
- umieć współpracować w grupie.https://www.high-endrolex.com/30