komiksy ekonomiczne


Chcemy więcej, zapłacimy więcej - czyli pułapki inflacji

Po lekcji uczniowie powinni:
- wiedzieć, co to jest inflacja,
- wiedzieć, na czym polega spirala płac i cen i dlaczego jest groźna dla gospodarki,
- wskazać skutki wysokiej inflacji dla różnych podmiotów gospodarczych,
- rozumieć, na czym polega polityka pieniężna prowadzona przez państwo,